Behandelingen

 

Relatietherapie

Er zijn verschillende mogelijkheden voor relatietherapie. Bijvoorbeeld Emotionally Focused Therapy (EFT). Het kan echter zijn dat een andere werkwijze beter bij u past, na assessment kan dit duidelijk worden en kan een  gedragstherapeutische aanpak, de aanpak van John Gotmann of oplossingsgericht werken beter bij uw wensen aansluiten. Kern van de therapie is; u bent samen in therapie. Het is geen cursus of een product wat u zo kunt kopen. Het is de bereidheid om samen te kijken wat er aan de hand is, op elkaar inspelen en hierover reflecteren.

Deze methode gaat er vanuit dat ondanks de heftige problemen die u ervaart, voelt dat er in de relatie nog een basis is maar dat de verbinding, de vriendschap in de relatie te wensen over laat. U heeft beiden de wil om te investeren in verandering.

Soms zal ik U een oefening of een opdracht meegeven of iets kopiëren wat van toepassing is. Verandering komt niet alleen van de therapie maar ook door tijd voor elkaar te maken of andere manieren van communicatie te gebruiken.

 

Kortdurende relatietherapie

Is relatietherapie een te grote stap, dan kan een kortdurende aanpak u wellicht op weg helpen. Bijvoorbeeld door 5 keer met elkaar te praten. U heeft dan zelf een richting en oplossing in uw hoofd. Een derde partij kan u helpen dit concreter te maken.

 

Relatiecursus

Na 2 intakegesprekken, maken we gebruik van de 7 pijlers onder een goede relatie om er een succes van te maken. Ken jezelf en weet wat er in de ander leeft, maak gebruik van vriendschap. Voor een relatie heb je emotionele intelligentie nodig, volgens John Gottman.

 

Groepstherapie

Met twee of drie andere echtparen, waarbij we één keer per maand drie uur met elkaar werken op vrijdagmiddag of zaterdagochtend. Dit doen we gedurende een jaar met twee therapeuten. Motivatie- en indicatiegesprekken maken onderdeel uit van de therapie. Deze module is in ontwikkeling.

 

Gezinstherapie

Een aanpak die geschikt is als er veel spanningen zijn die met elkaar te maken hebben of er dreigt een zondebok te ontstaan. Of er is een patroon waar ieder aan mee doet wat niet te doorbreken lijkt.

Soms heeft een van de gezinsleden een psychische of psychiatrische klacht en kunnen gezinsgesprekken een goed middel zijn om te leren hier mee om te gaan.

Een bijzondere effectieve werkwijze is Mentaliseren; het vermogen om intenties, gedachten, gevoelens bij je zelf en de ander te onderkennen. Door 6 gezinsgesprekken te houden kan er een verandering komen in de sfeer in een gezin maar ook in het persoonlijk functioneren.

 

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desentization Reprocessing, een behandeling na psychotrauma, schokkende gebeurtenissen kunnen in drie tot 6 sessies langzamerhand steeds minder emotionele reacties geven. EMDR is ook goed inzetbaar bij andere problemen zoals eetstoornis, persoonlijkheidsproblematiek maar vraagt dan meer tijd.

 

Sociaal-psychiatrische behandeling

Een doelgerichte behandeling die ook wel lijkt op counseling en coaching. Soms is dit leren omgaan met een beperking of de burn-out die er is geweest en leren hiermee om te gaan. Leren omgaan met een scheiding of het samenleven met een moeilijk persoon. Hierin is plaats voor mindfulness, hypnotechnieken, leren denken in RET, gedragstherapie, schematherapie, oplossingsgerichte behandeling

 

Groepstherapie voor mannen en vrouwen

Deze therapie is geschikt voor mensen die zaken in een groep kunnen delen en de kracht van een groepstherapie kunnen waarderen, in de groep is altijd een vorm van autogeen trainen, thematische en groepsdynamische interventies.

 

Triple P een Positief Pedagogisch Programma

Dit kan zowel per ouder/paar in 10 sessies gevolgd worden als wel in groepsverband. Triple P is een wetenschappelijk onderbouwde aanpak om gezinnen te ondersteunen en ouders te helpen om hun opvoedingsvaardigheden te verbeteren en een goede band met hun kinderen op te bouwen.

Kosten

Aan de relatie- en gezinsgesprekken zijn kosten verbonden. Er kan rekening gehouden worden met uw inkomen. Dit in overleg en op uw verzoek. Regulier € 90.– per sessie van een uur en 15 minuten.

De EMDR- en Stressreductietraining zijn eveneens particuliere behandelingen en worden niet vergoed door verzekeraars, EMDR € 70.– per sessie.

Stressreductietraining in een groep € 35.– per anderhalf uur

Deelname aan een groep €35.–  p.p.

 

Bij behandeling als GGZ moet u rekening houden dat de eigenbijdrageregeling geldt.