Cursus systeembehandeling en intervisie voor hulpverleners


Hulpverleners die wel bekend zijn met systeembehandeling en dit gehad hebben in hun opleiding en gebruiken maar dit willen ophalen, dan wel nieuwe ideeën toevoegen en toepassen, bijvoorbeeld vanuit de oplossingsgerichte werkwijze.

Een maandelijkse bijeenkomst van 2 uur. In het eerste half uur besteden we aandacht een de theorie. Daarna kunnen we dat toepassen in eigen casuïstiek.

 

Mijn werkwijze is eclectisch met een lichte voorkeur naar oplossingsgericht en mentaliserend werken. Kosten voor deelname € 15,– per keer.

Wij werken in een kleine cursusgroep.