Werkwijze

 

U kunt via de huisarts doorverwezen zijn of u vindt dat u hulp nodig heeft en heeft ons gevonden via de website.

 

• U meldt zich aan via een kortdurend telefoongesprek. Een kennismakingsgesprek dan wel een intakegesprek kan binnen één tot enkele weken. Hierbij wordt gekeken wat er aan de hand is en wat wilt u bereiken met de behandeling. U krijgt zo veel mogelijk direct contact met de betreffende hulpverlener. Kennismaking kan in een half uur maar meestal duurt een intake een uur.

 

• In een GGZ-traject volgt er na twee intakegesprekken een vervolgadvies met een behandelovereenkomst. Dit wordt  schriftelijk vastgelegd. Dit kan particulier maar ook via aanmelding bij 1NP.

 

• In een particuliere relatiebehandeling is de assessmentprocedure meestal langer, de problematiek is dan meestal complexer en kost meer tijd om goed in kaart te brengen.

 

• Bij aanmelding voor begeleiding rond autisme of een behandeling voor gezinstherapie is er vaak al een diagnose bekend en worden er telefonisch afspraken gemaakt. Graag ontvangen wij dan de gegevens van het onderzoek

zodat dit niet opnieuw hoeft te gebeuren.

Het vervolg kan dan een kennismaking zijn in onze praktijk of tijdens een huisbezoek. Scannen en opslaan van verwijsbrief en identiteit is verplicht door de overheid. In de avonduren zijn afspraken mogelijk,hiervoor dient aanvullend betaald te worden.

 

• Bij aanmelding voor de GGZ, mits de huisarts dit in zijn of haar brief duidelijk vermeldt, kan na telefonisch contact een aanmelding bij 1NP gedaan worden en wordt u ingeschreven voor een tweedelijnstraject. Er is dan duidelijk sprake van psychiatrische problematiek, zoals angsten of depressies. Er is dan in de indicatiestelling en afsluiting een gesprek nodig met een psychotherapeut en of een psychiater. Ik zal u hierover voorlichten en kijken hoe een consult kan plaats vinden.